Δημοφιλή πρότυπα, κανονισμοί, οδηγίες, σημάνσεις


Σελίδα 1 από 6 Αποτελέσματα 1 - 10 από 51

Πρότυπο - Σήμανση
*

Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων - ADR

*

AGRO 3

Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας του Κρέατος

*

AGRO 2

Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή

*

Έλεγχος Ειδικού Εξοπλισμού Οχημάτων Μεταφοράς Ευπαθών Τροφίμων – ATP

*

BIO SUISSE

BIO SUISSE

*

BRC

BRC Global Standards

*

CE

Σήμανση CE

*

Codex Alimentarius (Κώδικας Τροφίμων)

Κώδικας Τροφίμων

*

ΕΛΟΤ 1429

Πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας Οργανισμών για την Υλοποίηση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα

*

ΕΛΟΤ 1435

Υπηρεσίες επικοινωνίας – Απαιτήσεις για παρόχους

Σελίδα 1 από 6 Αποτελέσματα 1 - 10 από 51