*

ΕΛΟΤ 1435

Υπηρεσίες επικοινωνίας – Απαιτήσεις για παρόχους

Ποιος ο σκοπός του προτύπου;

Η έκδοση του προτύπου αποσκοπεί στη διασφάλιση της διαχειριστικής επάρκειας των εταιριών επικοινωνίας καθώς και της ποιότητας στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα (σε έντυπα και σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης). 

Ποιοι συμμετείχαν στη δημιουργία του προτύπου;

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 εγκρίθηκε στις 26 Ιουνίου 2009 ως Ελληνικό πρότυπο, από τους:

Περισσότερες πληροφορίες για το πρότυπο μπορείτε να βρείτε από τον διαδικτυακό τόπο του ΕΛΟΤ.

Αποτελεί πεδίο διαπίστευσης των παρακάτω Φορέων Πιστοποίησης:

Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται:

BQC

 

Back