02/09/2014 

Στα 47,97€* (58 ελβετικά φράγκα) διατίθεται το σχέδιο της αναθεώρησης του ISO 9001 από το διαδικτυακό κατάστημα του Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO).

Προσοχή διότι η έκδοση δεν είναι η τελική και ίσως υπάρξουν επιπρόσθετες αλλαγές, όμως μπορεί κανείς να ενημερωθεί για τις αλλαγές που ήδη έχουν προταθεί.

Το πρότυπο αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2015 σύμφωνα με ανακοίνωση του ISO.


*η τιμή μεταβάλλεται