Εκδήλωση για πρότυπο του ΕΛΟΤ για άτομα με αναπηρία

ΕΛΟΤΟ ΕΛΟΤ και η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) πραγματοποιούν εκδήλωση την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πράξης ΕΣΠΑ «Απαιτήσεις απονομής του Ελληνικού σήματος συμμόρφωσης σε επιχειρήσεις προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρία». Καρπός της προγράμματος αποτελεί το πρότυπο ΕΛΟΤ 1439:2013 «Οργανισμός φιλικός σε πολίτες με αναπηρία - Απαιτήσεις και συστάσεις», που υιοθετεί τις αρχές του σχεδιασμού για όλους και καθορίζει τα κριτήρια αξιολόγησης οργανισμών ως προς τις συνθήκες ανεμπόδιστης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία.

Περισσότερα: ΕΛΟΤ