Δημοσιεύτηκε η νέα έκδοση του ISO 14001

ISOΟλοκληρώθηκε η διαδικασία επανέκδοσης του προτύπου ISO 14001, ενός από τα πιο δημοφιλή πρότυπα για την διαχείριση του περιβάλλοντος με τη νέα του έκδοση ISO 14001:2015. To πρότυπο έχει ενεργά πάνω από 300.000 πιστοποιητικά παγκοσμίως και αποτελεί προτεραιότητα για τους φορείς που τους απασχολεί το αντίκτυπο που έχουν στο περιβάλλον. Η νέα έκδοσή του ανταποκρίνεται καλύτερα στις αγορές, με τροποποιήσεις που αφορούν μεταξύ άλλων την τεχνολογία και τις προσδοκίες των stakeholders. Περισσότερες πληροφορίες για την νέα έκδοση θα βρείτε στον ιστότοπο του ISO.