Ανασκόπηση Προτύπων ευρωκωδίκων από τον ΕΛΟΤ

08/07/2015

 

ΕΛΟΤΑνασκόπηση Προτύπων ευρωκωδίκων από τον ΕΛΟΤ με υποβολή σχολίων έως 31 Οκτωβρίου 2015. Αναλυτικές πληροφορίες καθώς και πίνακα με την αντιστοίχιση των ευροκωδίκων και των προτύπων του ΕΛΟΤ μπορείτε να βρείτε εδώ.