Άνοδος στα συστήματα διαχείρισης ISO

Η πιστοποίηση σε συστήματα διαχείρισης σύμφωνα με πρότυπα του ISO παραμένει προτεραιότητα. Το συμπέρασμα αυτό έρχεται από την τελευταία έρευνας του ISO η οποία καταγράφει ένα μεγάλο σύνολο από 1.541.983 πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί σε όλο τον κόσμο το Δεκέμβριο το 2013 - μια αύξηση 4% σε σχέση με πέρυσι.

Αυτή η ετήσια έρευνα, που διανύει πλέον την τρίτη δεκαετία της, συνεχίζει να παρέχει μια ρεαλιστική εικόνα των πιστοποιήσεων στα πρότυπα συστήματος διαχείρισης ISO σε όλη την υφήλιο.

Για λεπτομερή αποτελέσματα της έρευνας επισκευτείτε το site www.iso.org