Υποβολή των υποψηφιοτήτων BRAVO 2019 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου

Ο θεσμός BRAVΟ στοχεύει στην ανάδειξη των πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στη Δημιουργία της Ελλάδας του Αύριο. Δίνει τη δυνατότητα σε φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις, ΟΤΑ, καθώς και στη σχολική κοινώτητα να αναδείξουν τις πρωτοβουλίες & τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας που έχουν αναπτύξει.

Οι θεματικοί πυλώνες για τους οποίους μπορούν να κατατεθούν οι πρωτοβολίες είναι η διακυβέρνηση, η αγορά, το περιβάλλον, η κοινωνία και οι συνεργασίες.

Η συμμετοχή στο Θεσμό BRAVO 2019 προσδίδει αξία στην υπεύθυνη λειτουργία της Εταιρίας, καθώς και στην προβολή των δράσεων και των πρωτοβουλιών της. Δηλώστε τις συμμετοχές σας έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019, ακολουθώντας τα βήματα συμμετοχής.