28 Απριλίου η Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) έχει καθιερώσει την 28η Απριλίου ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία» με στόχο την περαιτέρω προβολή του θέματος της πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών σε διεθνές επίπεδο.

Η συγκεκριμένη ημερομηνία έχει επίσης καθιερωθεί από τα Διεθνή Συνδικάτα ως Ημέρα Μνήμης των εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους από εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες.

Το φετινό θέμα αφορά στην ασφάλεια, την υγεία και το μέλλον της εργασίας και οι εορτασμοί στηρίζονται στην συνειδητοποίηση του πλούτου της γνώσης και της δράσης που συγκεντρώθηκε στο διάστημα των τελευ-ταίων 100 χρόνων (100 από την ίδρυση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας-ΔΟΕ).

https://www.youtube.com/watch?v=kbSf4xeXwrE