Το νέο πρότυπο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία εκδόθηκε

Το νέο πρότυπο ISO 45001:2018 για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία εκδόθηκε στις 12 Μαρτίου του 2018 με σκοπό να αντικαταστήσει το πρότυπο OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008. Η καταλητική ημερομηνία για τη μετάβαση όλων των πιστοποιήσεων από το OHSAS 18001 στο ISO 45001 είναι η 11 Μαρτίου 2021. Μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία όλα τα πιστοποιητικά που θα έχουν εκδοθεί κατά OHSAS 18001 δε θα έχουν καμία ισχύ. Επίσης, σύμφωνα με το Ε.ΣΥ.Δ, μετά την 12η Μαρτίου 2020 οι διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης θα εκδίδουν πιστοποιητικά (νέες πιστοποιήσεις / επαναπιστοποιήσεις) αποκλειστικά σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 45001:2018. Εκτιμάται ότι από τον Οκτώβριο του 2018 το Ε.ΣΥ.Δ. θα έχει την δυνατότητα διενέργειας αξιολογήσεων φορέων πιστοποίησης συστημάτων ΕΛΟΤ ISO 45001:2018.

Το πρότυπο ISO 45001 προτάθηκε τον Οκτώβριο του 2013 και το ίδιο έτος συγκροτήθηκε η επιτροπή ISO / PC 283, η οποία είχε άμεση ευθύνη για τη διαδικασία τυποποίησης. Τουλάχιστον 70 χώρες συνέβαλαν στη διαδικασία σύνταξης. Η προετοιμασία και οι εργασίες των επιτροπών διήρκεσαν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015 ώστε να εκδοθεί το σχέδιο του προτύπου προς διαβούλευση.

Το νέο πρότυπο ακολουθεί το Annex SL και οι βασικές διαφορές από το προγενέστερό του είναι:

  • Το πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού
  • Η κατανόηση των αναγκών και των προσδοκιών των ενδιαφερόμενων μερών
  • Οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες
  • Η δέσμευση της ηγεσίας και της διοίκησης

Mπορείτε να προμηθευτείτε το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 45001:2018 “Συστήματα διαχείρισης για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία — Απαιτήσεις και οδηγίες εφαρμογής" στην ελληνική γλώσσα από τον ΕΛΟΤ, διαφορετικά από το κατάστημα του ISO εδώ.