Νέα ευρωπαϊκά πρότυπα για ανελκυστήρες

Δύο νέα ευρωπαϊκά πρότυπα για την ασφάλεια των ανελκυστήρων έχουν τεθεί σε εφαρμογή από 1 Σεπτεμβρίου 2017. Εστιάζουν στην ασφάλεια και άνεση των επιβατών, όπως και στην ασφάλεια των τεχνικών εγκατάστασης - συντήρησης.

Συγκεκριμένα το ΕΝ 81-20 θέτει τις τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή ανελκυστήρων για προϊόντα και προσωπικό, ενώ το ΕΝ 81-50 ορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον έλεγχο των επι μέρους εξαρτημάτων. Τα δύο πρότυπα αφορούν την εγκατάσταση νέων ανελκυστήρων, αλλά και την αντικατάσταση των ήδη υπάρχοντων.

Πηγή: Schindler