Προσφορά έκπτωσης για απόκτηση προτύπων του ΕΛΟΤ

Μέχρι τις 14 Νοεμβρίου συνεχίζεται η προσφορά έκπτωσης του ΕΛΟΤ για την απόκτηση προτύπων. Οι εκτπώσεις έχουν καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια αυτή την περίοδο με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων στις 14 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα παρέχονται οι εξής εκπτώσεις:

- έκπτωση στα πρότυπα ΕΛΟΤ και ΕΛΟΤ ΕΝ: 20% επί των τιμών του τιμοκαταλόγου ΕΛΟΤ
- έκπτωση στα πρότυπα ISO, IEC, DIN και ASTM: 10% επί των τιμών του τιμοκαταλόγου του αντίστοιχου Οργανισμού

Παράλληλα παρέχεται έκπτωση για το βιβλίο «Εγχειρίδιο Εφαρμογής του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384» όπως και για τη συλλογή εικοσιοκτώ (28) ευρωπαϊκών προτύπων για πυροπροστασία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ.