Δημόσια κρίση ΣΕΠ ΕΛΟΤ ISO 37101

Σε δημόσια κρίση μέχρι τις 13/10/2017 είναι το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 37101 «Συστήματα διαχείρισης της βιωσιμότητας πόλεων — Απαιτήσεις και οδηγίες εφαρμογής». Το συγκεκριμένο πρότυπο του ΕΛΟΤ αποτελείτην ελληνική έκδοση του Διεθνούς Προτύπου ISO 37101 και καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης με στόχο τη βιωσιμότητα των πόλεων. Περισσότερα για το πρότυπο όπως και λεπτομέρειες για τον τρόπο που κάποιος ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις και προτάσεις τροποποιήσεων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ.