Προχωρώντας μπροστά με το ISO 45001 για ασφάλεια και υγεία στην εγασία

isoΣήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία και αποτελεί την κατάλληλη αφορμή για να εξεταστεί το νέο πρότυπο ISO 45001 που θα δημοσιευθεί στις αρχές του επόμενου έτους (Φεβρουάριος 2018). 

Κάθε μέρα εν ώρα εργασίας αρκετοί άνθρωποι τραυματίζονται ή πεθαίνουν. Στις 28-4 γίνεται μια καμπάνια ευαισθητοποίησης για να δοθεί προσοχή στο συγκεκριμένο θέμα.

Το νέο πρότυπο ISO 45001 βρίσκεται υπό εξέλιξη και αναπτύσσεται από επιτροπή εμπειρογνωμόνων. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε οργανισμός. Το δεύτερο σχέδιο διεθνούς προτύπου (DIS) του ISO 45001 θα δημοσιευθεί στις 19 Μαΐου 2017 και η περίοδος ψηφοφορίας θα λήξει στις 13 Ιουλίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε σε τι στάδιο βρίσκετε η ανάπτυξη του προύυπου πατήστε εδώ.