Νέα ημερομηνία υποβολής αιτήσεων Investors in People - 6th Generation

investorsinpeopleΗ Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) μεταθέτει το deadline υποβολής αιτήσεων για την πιστοποίηση εταιρειών σύμφωνα με το πρότυπο Investors in People - 6th Generation στις 7 Απριλίου 2017.

Το Πρότυπο Investors in People 6ης Γενιά επιδιώκει να δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για κάθε οργανισμό, διασφαλίζοντας πως υπάρχει η σωστή υποδομή για την υπεροχή των ανθρώπων σε επίπεδο τεχνογνωσίας, δεξιοτήτων, επιβράβευσης και εξέλιξης. Το Πρότυπο λειτουργεί σε 75 χώρες παγκοσμίως.

Αξιολογεί και πιστοποιεί την κατανόηση των στρατηγικών στόχων ενός οργανισμού σε συνάρτηση με τις ικανότητες και την αποτελεσματικότητα του ανθρώπινου δυναμικού του. Παράλληλα, διευκολύνει το σχεδιασμό μελλοντικών στόχων και δράσεων. 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ