ΕΙΔΙΠ/ΕΕΔΕ & Ελληνικό Φόρουμ Ποιότητας - WorkSafe!

worksafeΤο Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικήσεως Παραγωγής Προϊόντων καυ Υπηρεσιών της ΕΕΔΕ σε συνεργασία με το Ελληνικό Φόρουμ Ποιότητας διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα "WORKSAFE: Υγεία και Ασφάλεια. Η ποιοτική διάσταση των συνθηκών εργασίας" την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016 στις 17:30.

Η αύξηση της πολυπλοκότητας εργασιών στις επιχειρήσεις, η εισαγωγή πολλών επικίνδυνων ουσιών, η ανάγκη για αυξημένη παραγωγικότητα/απόδοση και η μείωση κόστους στις επιχειρήσεις, αλλά και το άγχος, που (κατά περίπτωση) αυτή συνεπάγεται, καθιστά ολοένα και περισσότερο επιτακτική τη λήψη μέτρων για την Υγεία και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας.