Αναθεωρείται η σειρά των προτύπων ISO/IEC80000 για τις ποσότητες και τις μονάδες

iecΟι ποσότητες και οι μονάδες είναι απαραίτητες για την ακριβή μέτρηση και πρέπει ο καθένας να χρησιμοποιεί την ίδια γλώσσα. Η σειρά των προτύπων ISO/IEC80000 κάνει ακριβώς αυτό, και αυτόν τον καιρό βρίσκεται υπό αναθεώρηση.

Η σειρά ISO/IEC80000 για ποσότητες και μονάδες αναφέρεται στο Οδηγό του Διεθνές Γραφείου Μέτρων και Σταθμών (BIPM) για το Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI), που είναι γνωστό ως το φυλλάδιο SI, και έτσι παρέχει σημαντική υποστήριξη για τον καθορισμό των ποσοτήτων και μονάδων. Αποτελείται από 13 διαφορετικά μέρη, δύο από την IEC (Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή) και 11 από την ISO (Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης), μερικά από τα οποία προσεγγίζουν το κρίσιμο και το τελευταίο στάδιο της αναθεώρησης τους.

Αυτή η σειρά των Προτύπων ενισχύει τη διεθνή εναρμόνιση των όρων, ορισμών και συμβόλων που χρησιμοποιούνται στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας και, συνεπώς, εγγυάται μια ενιαία γλώσσα και γραφή των τύπων. Μειώνει τον κίνδυνο σφαλμάτων και βοηθάει στην επικοινωνία μεταξύ επιστημόνων, μηχανικών και πολλών ειδικοτήτων.

Η σειρά δίνει όρους, ορισμούς, προτεινόμενα σύμβολα, μονάδες και κάθε άλλη σημαντική πληροφορία που σχετίζεται με τις ποσότητες που χρησιμοποιούνται στον τομέα της επιστήμης, της μηχανικής, της μετρολογίας και της βιομηχανίας. Είναι ένα σημείο αναφοράς για την συγγραφή επιστημονικών ή τεχνικών εγγράφων, τα σχολικά βιβλία, τα πρότυπα και τους οδηγούς.

Τα Πρότυπα αναμένεται να χρησιμοποιηθούν από τη μετρολογία και τα τεχνολογικά ιδρύματα, τα πανεπιστήμια, τεχνικά βιβλία και σε πολλούς τομείς της βιομηχανίας.

Αντίγραφα των Διεθνών Προτύπων IEC είναι διαθέσιμα από το IEC Webstore και από τις Εθνικές Επιτροπές IEC.

Δείτε περισσότερες σχετικές πληροφορίες εδώ.