Αναθεώρηση προτύπου ISO 31000:2009

iso

Το πρότυπο ISO 31000 Διαχείριση Διακινδύνευσης (Risk Management) - Αρχές και Οδηγίες Διαχείριση Διακινδύνευσης (Risk Management) - Αρχές και Οδηγίες αφορά κυρίως στελέχη που ασχολούνται με τη διαχείριση των ρίσκων, την προστασία από κινδύνους, τη λήψη αποφάσεων, τον καθορισμό και την επίτευξη στόχων και την βελτίωση των επιδόσεων ενός οργανισμού.

Η αναθεώρηση του προτύπου, έχει προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα και έχει διαμορφωθεί η draft έκδοση του διεθνής προτύπου, η οποία είναι διαθέσιμη για σχολιασμό από το ευρύτερο κοινό.

Από το Μάρτιο του 2015 το πρότυπο βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρισης από την ειδική επιτροπή που ανέλαβε τη δημιουργία της draft έκδοσης. Ο βασικός στόχος της όλης διαδικασίας είναι να γίνουν τα πράγματα πιο ξεκάθαρα και ευκολότερα με την χρήση απλής γλώσσας δίνοντας τις βασικές αρχές διαχείρισης των ρίσκων με τρόπο κατανοητό για τον καθένα.

Το αναθεωρημένο κείμενο του προτύπου έχει μειωθεί και αποσαφινίζει θεμελιώδεις έννοιες ώστε να αποτελέσει ένα πιο σαφές και συνοπτικό έγγραφο, εύκολο στο να διαβαστεί και ευρέως εφαρμόσιμο με περισσότερο ακριβείς πληροφορίες. Επίσης περιλαμβάνει σημαντικές βελτιώσεις στην κατεύθυνση της πρακτικής εφαρμογής της διαχείρισης των ρίσκων.

Το επόμενο βήμα είναι να ολοκληρωθούν οι εργασίες αναθεώρησης και να περάσει το πρότυπο στην τελική draft έκδοση του (FDIS). 

Η νέα έκδοση θα δημοσιευτεί στα τέλη του 2017 ή στις αρχές του 2018. Για αναλυτικές πληροφορίες πατήστε εδώ.