Νέο πρότυπο ISO για την ασφάλεια ανεφοδιασμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στα πλοία

iso

Στην Ευρώπη ήδη εδώ και αρκετά χρόνια ορισμένα πλοία χρησιμοποιούν Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (ΥΦΑ) ως πηγή καυσίμου, η ζήτηση του οποίου συνεχώς αυξάνεται. Έτσι δημιουργήθηκε η ανάγκη για τυποποίηση εφοδιασμού υγροποημένου φυσικού αερίου σε διεθνές επίπεδο και έκδοση ενός νέου προτύπου που θα διασφαλίσει ότι το καύσιμο είναι ασφαλές μέσα στην δεξαμενή.

Για τον ανεφοδιασμό καυσίμου ΥΦΑ του πλοίου εμπλέκονται πολλές πλευρές: προμηθευτής, λιμάνι, προσωπικό ασφσαλείας κ.λ.π..

Το νέο πρότυπο ISO 20519 που έχει ως αντικέιμενο: πλοία και θαλάσσια τεχνολογία - προδιαγραφές ανεφοδιασμού ΥΦΑ ως καύσιμο πλοίου, στοχεύει στην ορθή επιλογή προμηθευτή καυσίμων πλοίου, ο οποίος πληροί τα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας τους. Το ISO 20519 περιλαμβάνει:

  • Συστήματα μεταφοράς υγρών και ατμών
  • Επιχειρησιακές διαδικασίες
  • Απαίτηση για τον πάροχο να παρέχει ένα σημείωμα παράδοσης του καυσίμου
  • Εκπαίδευση και προσόντα του προσώπικού και εμπλέκεται
  • Απαιτήσεις για τις εγκαταστάσεις του ΥΦΑ για την κάλυψη των προτύπων ISO που ισχύουν και τους κώδικεςη

Το ISO 20519 παράχθηκε κατόπιν αιτήματος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, Ευρωπαικής Επιτροπής και του Διεθνους Ναυτιλιακού Συμβουλίου. Η ομάδα εργασίας για τη σύνταξη του συγκεκριμένου προτύπου αποτελούνταν από άτομα του χώρου της ναυτηλιακής βιομηχανίας, κατασκευαστές εξοπλισμού, εμπορικές εταιρείες και άλλους.

Το πρότυπο μπορείτε να το προμηθευτείτε από το κατάστημα του ISO.