Αναθεωρήθηκε η κοινή ορολογία για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών

ISOH κοινή ορολογία για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών αναθεωρήθηκε όπως δημοσιεύθυκε από τον ISO την Πέμπτη. Το ISO / IEC 27000: 2016 που αναθεωρεί την έκδοση του 2014 ενημερώθηκε και επεκτάθηκε ώστε να ευθυγραμμιστεί με την αναθεωρημένη έκδοση του προτύπου ISO / IEC 27001 και άλλα πρότυπα της οικογένειας που βρίσκονται επί του παρόντος υπό αναθεώρηση.

Το ISO / IEC 27000: 2016 αναπτύχθηκε από την κοινή τεχνική επιτροπή ISO / IEC JTC 1, η γραμματεία της οποίας βρίσκεται στην κατοχή DIN.