Εγκρίθηκε το σχέδιο του ISO 45001 για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία

ISOΕγκρίθηκε το σχέδιο του προτύπου ISO 45001 για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία όπως δημοσιέυθηκε από τον ISO την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου. Περισσότερες από 70 χώρες  εμπλέκονται άμεσα στη δημιουργία αυτού του προτύπου, το οποίο αναπτύσσεται από την επιτροπή έργου ISO / PC 283 και το British Standards Institution (BSI).

Το ISO 45001 βασίζεται στα κοινά στοιχεία όλων των προτύπων του ISO που αφορούν συστήματα διαχείρισης εξασφαλίζοντας ένα υψηλό επίπεδο συμβατότητας με τις νέες εκδόσεις των προτύπων ISO 9001 και ISO 14001.

 

 

Αυτή τη στιγμή το σχέδιο του ISO 45001 εξετάζεται από τους εθνικούς φορείς - μέλη του ISO, οι οποίοι θα ψηφίσουν για το αν δέχονται το συγκεκριμένο σχέδιο στη διάρκεια των τριών ερχόμενων μηνών. Αν το αποτέλεσμα είναι θετικό, το τροποποιημένο έγγραφο μπορεί στη συνέχεια να διανεμηθεί στα μέλη του ISO ως τελικό Σχέδιο Διεθνούς Προτύπου (FDIS). Σε περίπτωση καταφατικής ψηφοφορίας, ISO 45001 αναμένεται να δημοσιευθεί ως διεθνές πρότυπο τα τέλη του 2016 με αρχές του 2017.

Πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη δημιουργίας του προτύπου μπορείτε να βλέπετε εδώ.