Επανέκδοση προτύπου για την έκθεση σε ιοντίζουσα ακτινοβολία

ISOΤο ISO 15382 είναι ένα πρότυπο που αφορά την λήψη ιοντίζουσας ακτινοβολίας από τα διάφορα όργανα του σώματος. Η ιοντίζουσα ακτινοβολία έχει ποικίλες εφαρμογές σε διάφορους τομείς όπως στην ιατρική, στα αεροδρόμια (σάρωση ακτίνων Χ) και στις εξορύξεις, και τα όρια της έκθεσης για τον ανθρώπινο οργανισμό εκτιμώνται από την Διεθνή Επιτροπή Ακτινοπροστασίας (International Commission on Radiological Protection - ICRP). Πρόσφατα ο ISO επανέκδοσε το πρότυπο στην έκδοση ISO 15382:2015, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα όρια έκθεσης ακτινοβολίας της ICPR. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ISO.